Üyelik Sözleşmesi

Toys Arena, Kullanıcıların site üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ve KullanıcıSözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, Kullanıcı onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi,telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Toys Arena, işbu GizlilikPolitikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kullanıcılara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Müşteri, kişisel bilgilerinin Toys Arena'nın kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabileceğini ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşılabileceğini kabul eder. Kişisel bilgiler, Toys Arena için veya işbirliği içerisinde olduğu üçüncü taraflara veya Toys Arena'nın işi ile ilgili olan verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek,  Toys Arena veya işbirliği içinde olduğu kuruluşlar tarafından, bu kullanıcılara doğrudan reklam, tanıtım pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla ve benzeri amaçlarla kullanılabilecektir. Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılmasını istememesi durumunda Toys Arena'nın toysarena.com.tr@gmail.com adresine mail yoluyla bilgilendirmesi yeterli olacaktır.

Kullanıcı bilgileri ve kişisel bilgiler sadece kullanıcının bizzat kendisi tarafından değiştirilebilir. Toys Arena ya da başka bir kullanıcının kullanıcı bilgilerine ulaşması veya bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Toys Arena, Kullanıcıların kişisel bilgilerini kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, toysarena nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası veKullanıcı Sözleşmesi hükümlerini, dilediği zaman sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası veKullanıcı Sözleşmesi hükümleri, sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Default missing

Kategoriler

    Haberler